AQA TUR

Biuro Informacji Turystycznej i Usług Turystycznych

Jezioro Gopło

Jezioro Gopło to jeden z pięciu terenów wpisanych do rejestru obszarów cennych ptaków wodno-błotnych.

Nad jeziorem znajduje się jedno z najliczniejszych w Polsce stanowisko gęsi gęgawy.
Na stałe zamieszkuje ten teren około 300 par. Poza tym nierzadko zatrzymuje się tutaj, w czasie przelotów, kilka do kilkunastu tysięcy gęsi. Są to gęś gęgawa, zbożowa i białoczelna.

Jezioro Gopło wpisane jest na krajową listę ostoi ptactwa wodnego. Jest też miejscem rozrodu bąka, błotniaka stawowego, czajki, rycyka oraz miejscem zimowania bociana czarnego, nura rdzawoszyjnego, mewy srebrzystej, siewnicy i orła bielika.

W otoczeniu Gopła mają swoje stanowiska bardzo ciekawe, rzadkie gatunki roślinności niżowej. Dotychczas zinwentaryzowano tu około 770 gatunków roślin, a wśród nich halofity (słonorośla). Gopło to dziewiąte co do wielkości jezioro w Polsce.